Świadczenia NFZ

nfz

Gabinet posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na wizytę nie trzeba długo czekać i można umówić się telefonicznie.

Stomatologia zachowawcza

Badanie stomatologiczne kontrolne przysługuje trzy razy do roku.
Usuwanie zębów jest bezpłatne.
Usuwanie kamienia nazębnego przysługuje jeden raz w roku.
Gwarantowane są bezpłatne wypełnienia (plomby) chemoutwardzalne, zakładane w przednim odcinku uzębienia, natomiast glasjonomerowe w zębach bocznych.

Stomatologia dziecięca

Lakierowanie wszystkich zębów stałych można powtarzać co trzy miesiące
Lakowanie zębów stałych wykonywane jest jeden raz u dzieci:
- do 8 roku życia - zęby szóste,
- do 14 roku życia - zęby siódme
Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne - w zębach przednich
Wypełnienia glasjonomerowe- w zębach bocznych
Leczenie kanałowe zębów u osób do 18 roku życia jest bezpłatne.
Rtg pojedynczych zębów , rtg ortopantomograficzne 1 raz na 3 lata.

Kobiety w ciąży

Leczenie kanałowe zębów u kobiet w ciąży oraz do 6 tygodnia po porodzie wykonywane jest bezpłatnie.
Paniom w ciąży usuwanie kamienia nazębnego przysługuje dwa razy w roku.
Należy okazać kartę przebiegu ciąży.

Protetyka

Pacjentowi przysługuje wykonanie protezy zębowej częściowej lub całkowitej co pięć lat oraz naprawa protezy raz na dwa lata ze wskazań lekarskich.

RTG

Przysługują bezpłatnie dwa zdjęcia zębowe w ciągu roku.