Pracownia RTG

tomograf CBCT i pantomograf - CS 8100 3D

Najbardziej innowacyjny na świecie tomograf CBCT i pantomograf - CS 8100 3D

  • Najłatwiejszy do pozycjonowania pantomograf i tomograf na świecie
  • Najwyższa rozdzielczość 3D na świecie 75 μm
  • Zawsze Idealne badania 3D w rozmiarze 8x9 cm w optymlnej rozdzielczości 150 μm
  • Dynamic colimator – unikalna opatentowana technologia zmiany pola 3D
  • Zawsze perfekcyjny pantomograf dzięki unikalnemu systemowi pozycjonowania i poszerzeniu pola widzenia 2D
CS 2100 Carestream
Aparat rtg wewnątrzustny CS 2100 Carestream
RVG 5200 Carestream
Radiowizjografia cygrowa RVG 5200 Carestream

Skierowanie

Pobierz i wypełnij skierowanie do pracowni stomatologicznej RTG

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i środowisko

Nasza pracownia spełnia surowe normy bezpieczeństwa co sprawa, że nasi pacjenci mogą czuć sie pewnie i komfortowo. Więcej informacji.

Projekt współfinansowany ze środków UE

UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”. mająca na celu: „rozwój firmy poprzez zakup Tomografu komputerowego 3D oraz stworzenie jednego miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną”. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”.

www.lgdlimanowa.eu