Nasi lekarze

  • lek. stom. Bożena Bieda specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
  • lek. dent. Justyna Biały specjalista chirurgii stomatologicznej
  • lek. dent. Anna Prawda
  • lek. dent. Igor Prawda
  • lek. dent. Ewelina Malik
  • lek. dent. Paulina Król
  • lek. dent. Katarzyna Pasiut
  • higienistka stomatologiczna Justyna Golec